jueves, noviembre 22, 2007

TECNO ESCOLA MUY IMPORTANTE PARA MATARÓServeis
TecnoEscola Mataró ofereix un conjunt de serveis relacionats amb les quatre ocupacions que la composen: Instal•lador de xarxes i sistemes de comunicació, Tècnic de sistemes microinformàtics, Tècnic en disseny multimèdia i Dinamitzador digital.
En total ofereix els següents serveis:
Assessorament per a la informatització i l'ús de les TIC
Estudi de les necessitats de l'entitat per a la seva nova informatització o modernització d'acord amb els seus interessos:

1. Necessitats de maquinari.
2. Necessitats d’instal•lacions.
3. Necessitats de connexió a Internet.

Assessorament per a la informatització de l'entitat i la instal•lació de la xarxa local adient d'acord a aquestes i elaboració del pressupost de l'actuació.
Estudi de les necessitats de programari i formació informàtica per a la bona gestió de la entitat:

- Diagnosi de les necessitats de programari per a la gestió ofimàtica o d'altres.
- Disseny d'accions formatives adients per a l'ús del programari.

Instal•lació, manteniment i reparació d'equips informàtics i xarxes de comunicació

Manteniment, reparació i ampliació d'equips informàtics i de xarxes.
En tots aquests casos, la Tecnoescola proporcionarà, mitjançant el nostres equips de tècnics en sistemes microinformàtics i d'instal•ladors de xarxes de comunicació, la mà d'obra necessària per a executar aquestes accions.
Per altra banda, la adquisició dels equips i materials necessaris per les noves instal•lacions i/o reparacions anirà sempre a càrrec directe de l'entitat interessada, comptant, com hem esmentat abans, amb l'assessorament dels nostres tècnics.

Dinamització de les entitats en la implantació de les TIC i Disseny de materials multimèdia.

L'equip de dinamitzadors/res digitals realitzen una feina de sensibilització i creació de dinàmiques per tal de fer arribar als ciutadans i entitats mataronines els conceptes bàsics que necessitin de les tecnologies de la informació i la comunicació. Entre d'altres, les activitats que es porten a terme són: detecció de necessitats, assessorament digital, projectes d'alfabetització digital i formació específica, dinamització d'espais d’accés a les noves tecnologies utilitzant els recursos que aquestes ofereixen, adaptant-los a les particularitats dels usuaris dels centres i de col•lectius concrets, per tal de garantir l’accés a les noves tecnologies de tothom i evitar la fractura digital.

Els dissenyadors multimèdia assessoren i col•laboren en la creació de mitjans per a la difusió de les activitats de la entitat dissenyant material gràfic de difusió impresa i digital així com realitzant el disseny i el manteniment de pàgines web. També es realitza retoc de material gràfic i audiovisual.En tots aquests casos de dinamització i disseny la Tecnoescola proporcionarà el personal per realitzar l'acció, mentre que el cost de tot el material i/o programari necessari, així com l'adquisició del domini o l'allotjament web anirà sempre a càrrec directe de l'associació interessada.
Si l'associació no disposés de llocs o equips adequats per a duu a terme les accions en les que estiguin interessades, la Tecnoescola col•laborarà en la recerca d'aquests, encara que en el cas de que tingui un cost, aquest també anirà a càrrec directe de l'associació.
Altres accions per a la ciutadania.

* Cursets d'informàtica bàsica i Internet
* Creació i formació en la gestió de comptes de "Correu electrònic per a tothom".
* Optimització, manteniment i dinamització de la xarxa municipal d'entitats.

YO ESPERO QUE ESTE AÑO QUE BIENE PODAMOS DISFRUTAR TODOS LOS DE MATARÓ DE ESTAS PERSONAS DE LA TECNO ESCOLA , QUE HAN ECHO MUY VIEN SU LABOR DE ENSEÑAR LA IMFORMATICA , Y ADEMAS HAN SALIDO DE LOS ESTUDIOS CON TRABAJO DE IMFORMATICA ,
UN SALUDO PARA TODOS ENCARNA

No hay comentarios: