martes, noviembre 06, 2007

UNA EDITORIAAL 2007


EDITORIAL
1 de novembre de 2007

Continuant amb els comentaris que venim fent sobre la Regidoria de la Gent Gran i el que n’espera aquest col•lectiu d’aquest Ens públic, creat arrel de les conclusions sorgides del Primer Congrés de la Gent Gran convocat l’any 2006, avui tindria de parlar del segon bloc de propostes, que tractava sobre: “Una ciutadania que construeix la ciutat: Mataró, una ciutat que aprofita i valora les aportacions de la gent gran”.

Deixeu-me pro que abans comenti quelcom que crec que és important perquè aquest col•lectiu, que cada dia és més nombrós, s’adoni de la importància que té el fet de la seva participació i/o implicació en la vida política i social de la ciutat.

L’anticipació de l’edat de la jubilació i l’increment de l’esperança de vida comporta que cada dia siguin més les persones que disposen de temps lliure, i aquest han de saber canalitzar-lo positivament i, sobretot, activament en benefici d’ells mateixos i també de la societat en general.

Quan parlem d’envelliment actiu no només fem referència a la dimensió individual (de creixement i satisfacció personal), dedicant-nos a fer aquelles activitats de formació i/o de lleure que l’activitat laboral i la dedicació a la família, no ens havien deixat fer abans. Sinó que ens referim, sobretot, a la nostra participació activa en la vida de la ciutat, ja sigui de forma institucional, organitzada o a nivell individual.

Dic això precisament perquè aquests dies estem analitzant què ha fet la Regidoria de la Gent Gran, amb referència a les línies d’acció proposades pels congressistes del Consell de la Gent Gran. Però tinguem en compte que som nosaltres els que tenim d’exigir, amb la nostra veu i la nostra participació, que aquelles es portin a terme. Ho deia en una editorial anterior: ens hem d’organitzar, fer-nos sentir, parlar amb veu pròpia. En una paraula, hem d’exercir plenament els nostres drets de ciutadania.Be, tornem al tema principal, i comencem a analitzar algun dels reptes que conformen el bloc que deia al començament.

“Promoure i millorar la difusió d’actes i conferències relacionades amb les problemàtiques pròpies de la vellesa”. Amb l’objectiu de que la gent gran tingui un millor coneixement sobre les problemàtiques pròpies de la seva edat, ja siguin de salut, mobilitat o dependència, s’han anat fent periòdicament algunes xerrades sobre aquests temes. Precisament, el passat dijous dia 25, es va cloure el 6è cicle d’activitats formatives per a la gent gran, promogut per el Servei de Benestar Social de l’Ajuntament de Mataró, que va comptar amb 7 conferències a càrrec de metges i personal mèdic, amb temàtica relacionada amb las seves especialitats.

“Afavorir la pràctica de l’activitat física per a la gent gran” i “fomentar la pràctica lliure de l’activitat física, adaptada a l’edat”. En quan al primer, s’ha fet alguna cosa a través del Programa d’Activitat Física per a la Gent Gran del Patronat Municipal d’Esports de Mataró. Aquest any 2007 s’amplia el programa amb un grup nou, que s’afegirà al que ja existeix a Cirera. Hi ha pro més demanda perquè s’ampliï aquest servei.

Per el que fa a: fomentar la pràctica lliure de l’activitat física, adaptada a l’edat, per tal que tot i creant-ne l’hàbit, contribueixi al manteniment de la salut i també a l’equilibri emocional, de moment no s’ha tirat endavant cap acció destinada a aquest fi.

En properes editorials continuarem aquest estudi.

No hay comentarios: