domingo, junio 15, 2008

Lourdes Muñoz, portaveu de Societat


Lourdes Muñoz impulsa una proposició no de llei per promoure la igualtat d´oportunitats de les dones a la societat del coneixementLourdes Muñoz, portaveu de Societat de la Informació del grup socialista al Congrés, va presentar el dimarts passat aquesta iniciativa per aplicar la perspectiva de gènere en aquest àmbit.


La presència de les dones en la societat del coneixement suposa un doble repte. D´una banda, el de garantir l´accés de les dones a la societat de la informació, ja que l´accés a la societat del coneixement ha de ser un dret de totes les persones, i d´altra banda, el de potenciar la igualtat, ja que el menor accés de les dones a les TICs suposa un fre a l´avenç en la igualtat d´oportunitats.

Les Polítiques Públiques d´impuls de la Societat del Coneixement tenen com un dels seus objectius disminuir la bretxa digital de gènere que persisteix: es connecten un 57% d´homes enfront d´un 42,5% de les dones, un 14,6% de diferència (baròmetre del CIS de febrer 2008). En aquest sentit, la llei d´igualtat efectiva entre homes i dones inclou com una de les mesures transversals la igualtat en la societat de la informació (article 28), obligant que totes les polítiques públiques sobre Societat de la Informació incorporin el principi d´igualtat.

Podeu llegir la crònica i accedir a tota la documentació al bloc de Lourdes Muñoz

No hay comentarios: