lunes, diciembre 01, 2008

Aquesta conducta posa de manifest la gran complexitat dels casos de violència masclista,


Accions integrals davant la Violència de Gènere.

Article de Rosina López Vigil, Presidenta
Federació de Dones per la igualtat del Baix Llobregat publicat a El Periódico el 25 de Novembre.

Recentment hem vist com una dona agredida defensava públicament el seu agressor, justificant la violència d´aquest individu contra qui volia ajudar-la. Parlo, per descomptat, del tristament famós cas del professor Neira.L´opinió pública majoritària es va mostrat sorpresa i indignada. Però no tothom es va sorprendre tant. Les persones i organitzacions que fa temps que treballem per eradicar la violència de gènere, sabem que la identificació de la víctima amb l´agressor és un comportament freqüent.Aquesta conducta posa de manifest la gran complexitat dels casos de violència masclista, els quals requereixen d´una intervenció interdisciplinària molt acurada. Perquè l´agressió física sol anar acompanyada, no ja només de maltractaments psicològics, sinó també de diverses estratègies de manipulació de la víctima.Malauradament, també la violència s´empara en una mentalitat masclista molt arrelada. Com a mostra d´aquest arrelament, podem citar un estudi realitzat pel Departament d´Acció Social de la Generalitat de Catalunya. Segons aquest estudi, la majoria de nois i noies d´entre 14 i 18 anys consideren la gelosia com un sentiment positiu, que indicaria un major “compromís” en la relació de parella. Sembla també que els i les joves perceben encara certs nivells d´agressió i de submissió com a part d´una suposada “normalitat” en la relació.Vistes les dificultats, les que ara citaré són, al meu parer, algunes de les línies de treball en les quals hem de seguir aprofundint: prevenció, educació, reinserció però també càstig a l´agressor, recerca de la complicitat masculina, protecció i suport integral a les víctimes i treball en xarxa dels diferents professionals i la societat civil.

Sota aquestes premisses, s´han de posar en marxa des de les administracions públiques centres de recursos i informació per a la dona. Un servei gratuït des del qual es doni atenció integral i individualitzada a dones que presentin problemàtiques i necessitats derivades de la seva condició femenina.

No hay comentarios: