miércoles, abril 30, 2008

IMPEM MATARÓ


Els convenis signats entre l'IMPEM i 21 entitats permetran treballar en tasques socials a 40 persones desocupades.


Són alumnes de dos tallers de formació i treball organitzats per l'IMPEM (Ajuntament de Mataró, 25/04/08).


La presidenta de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM), Alícia Romero, ha signat avui divendres 25 d'abril, els convenis de col·laboració amb representants de 21 entitats ciutadanes i organismes municipals, segons els quals 40 alumnes de dos programes de formació i treball organitzats per l'IMPEM, podran treballar, fins al desembre de 2008, en alguna d'aquestes 21 entitats o organismes desenvolupant tasques d'interès social i comunitari.
Les 40 persones, actualment en situació d'atur, participen al Taller d'Ocupació, "Serveis d'atenció a les persones dependents" i a la Casa d'Oficis "Mataró CTC, Comerç i Turisme per a la ciutat", finançats conjuntament pel Servei d'Ocupació de Catalunya, el Fons Social Europeu i l 'IMPEM.
Aquests programes tenen com a finalitat formar professionals capacitats per atendre les demandes del mercat laboral en diferents àmbits. Aquesta feina permetrà als alumnes complementar la seva formació, adquirir experiència i a la vegada prestar serveis d'interès social i comunitari en diferents àmbits.

Taller d'Ocupació "Serveis d'atenció a les persones dependents"
Aquest taller reuneix, des de gener de 2008, 24 dones majors de 25 anys que es formen en les especialitats de treballadora familiar, auxiliar de gerontogeriatria i auxiliar de serveis a la llar i a la cuina. Les alumnes prestaran serveis diversos relacionats amb els seus aprenentatges en l'àmbit de l'atenció a les persones amb dependència, atenent a gent gran, persones amb discapacitat (física, psíquica, sensorial,…), persones amb malalties (Alzheimer, trastorn mental), infants i altres persones sense autonomia per a la realització de les activitats de la vida diària. Està previst que realitzin més de 20.000 hores de treball pràctic.

La Casa d'Oficis "Mataró CTC, Comerç i Turisme per a la ciutat"
Taller dedicat a l'àmbit del turisme i del comerç que forma 16 joves com a dinamitzadors turístics i comercials i informadors turístics. Els nois i noies d'aquest projecte prestaran serveis diversos relacionats amb l'aprenentatge en l'àmbit de la informació sobre els recursos turístics, culturals i comercials de la ciutat i la dinamització comercial i turística. En total suposarà unes 14.000 hores de treball pràctic.
Les entitats ciutadanes i organismes municipals en què desenvoluparan el seu treball i que han signat els conveni de col·laboració són les següents:
Entitats col·laboradores amb la Casa d'Oficis:
Consorci del Port de Mataró
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme
Museu Arxiu de Santa Maria
Fundació privada Jaume Vilaseca
Fundació Caixa Laietana
Gremi d'Hostaleria i Turisme de Mataró i Maresme
Unió de Botiguers de Mataró
Associació de Comerciants i Professionals del Nou Centre
Associació de Venedors del Mercat de la Plaça de Cuba
Associació Plaça de Cuba i Rodalies
Patronat Municipal de Cultura
Entitats col·laboradores amb el Taller d'Ocupació:
Fundació El Maresme
Associació GIMM
Centre de Formació i Prevenció
Llars de l'amistat Cheshire
Residència de Gent Gran de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials
Consorci Sanitari del Maresme
Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Maresme
Esplai Rabadà
Creu Roja de Mataró
Servei de Benestar Social de l'Ajuntament de Mataró

© 2008 Ajuntament de Mataró |

No hay comentarios: