domingo, abril 12, 2009

El Departament d'Acció Social i Ciutadania preveu desenvolupar fins al 2010 més de 300 places públiques de serveis socials.


La Generalitat promet al Maresme més de 300 places noves de serveis socials.

Els centres de dia per a la gent gran i l'atenció a les malalties mentals són els sectors més reforçats. (El Punt 2.4.09)

El Departament d'Acció Social i Ciutadania preveu desenvolupar fins al 2010 més de 300 places públiques de serveis socials. Els col·lectius més afavorits són els de la gent gran, amb una aposta clara pels centres de dia, i les persones amb malalties mentals. També es preveu crear entre 50 i 100 places de comunitat terapèutica per a pacients amb addiccions i drogodependències, i deu més per a pisos de reinserció per al mateix col·lectiu. Actualment al Maresme estan en vies de desenvolupament fins a 315 places, que, afegides a les previstes fins al 2012 –sense les destinades a drogodependències–, sumen més de mig miler.

Els tres principis bàsics amb què treballa Acció Social i Ciutadania al territori són: potenciar el manteniment de les places en l'entorn de l'usuari, fomentar l'equitat territorial i incrementar i millorar l'oferta existent. Segons va defensar ahir el director dels serveis territorials del departament, Josep Gonzàlez, l'aplicació d'aquest programa respon a la nova filosofia de Benestar Social de fer arribar els drets assistencials a tothom, no només als col·lectius menys afavorits. «Volem arribar a l'índex de cobertura que estableix la Unió Europea, tot i que en sectors com el de la gent gran el Maresme el supera de molt pel que fa a les places de residència», va explicar Gonzàlez. És en aquest sentit que la distribució de noves places «es farà segons els àmbits on hi hagi més mancances, com ara els centres de dia en el cas dels ancians».

Pel que fa a les persones amb discapacitat psíquica, les previsions fins al 2012 rebaixen el nombre de noves places a deu. En aquest col·lectiu, però, hi ha fins a 166 places en desenvolupament. Els discapacitats físics són els menys afavorits, perquè no hi ha cap plaça en desenvolupament i la Generalitat tan sols preveu la creació de vuit places de llar residència, que s'afegiran a les 21 de centre d'atenció especialitzada que funcionen actualment.

Pel que fa a les persones amb discapacitat derivada de malalties mentals, s'afegiran 50 places més a les 96 existents i a les 89 en desenvolupament. I a banda d'això, segons el programa es crearan tres clubs socials. Les places de gent afectada per drogodependències també destaquen en nombre perquè es parla d'entre 50 i 100 places de comunitat terapèutica i de deu més per a pisos de reinserció. Tant Gonzàlez com la consellera delegada de Serveis a les Persones del Consell Comarcal del Maresme, Neus Serra (CiU), van apuntar que les previsions poden modificar-se «en funció de les necessitats que mostri el territori». En aquest cas, doncs, el paper dels ajuntaments «és vital per donar forma al mapa de serveis del Maresme». Segons l'administració, la previsió de noves places fins al 2012 pot generar la creació de fins a 150 nous llocs de treball. «Una dada que s'ha de tenir molt en compte», segons Josep Gonzàlez.
DISTRIBUCIÓ PLACES
Gent gran
Centre de dia: 213
Discapacitats psíquics
Atenció especialitzada: 8
Llar residència: 2
Discapacitats físics
Llar residència: 8
Discapacitats a causa de malalties mentals
Llar amb suport: 4
Servei prelaboral: 46
Drogodependències
Comunitat terapèutica: entre 50 i 100
Pisos de reinserció: 10

Teresa Márquez

No hay comentarios: